فریزر رویه میزکار | فریزر خوابیده

دارای عایق های پلاستفوم فشرده

بدنه بیرونی از جنس استیل خش دار

بدنه داخلی از جنس گالوانیزه ضخیم

دما ۲۰- درجه زیر صفر