هود صنعتی

هود صنعتی استیلاکو ، طراحی ساخت، نصب و راه اندازی انواع هودهای صنعتی و آشپزخانه صنعتیهود صنعتی دارای فیلتر چربی گیردر ابعاد مختلفاستیل ضد زنگدر مدل های دیواری و مرکزی